transcripteur professionnelTranskrypcja

Czym jest transkrypcja?

Transkrypcja odnosi się do procesu utrwalania usłyszanych głosek w nagranym materiale audio w formie pisemnej lub na odwrót.

Trochę historii

Transkrypcja była obecna w życiu ludzi już od Starożytności. W tamtych czasach za proces ten odpowiedzialni byli skrybowie. Przed 1970 r., sekretarze nierzadko napotykali problemy podczas transkrybowania. By ułatwić sobie to zadanie wykorzystywali różne metody, jak np. stenografia (nazywana również brachygrafią lub tachygrafią).

Profesjonalne Usługi Transkrypcji

W naszych czasach pełnych technologii, zwłaszcza po wprowadzeniu na rynek w późnych latach 70. dyktafonów i smartfonów nagrywanie wszystkiego stało się prostym rozwiązaniem. Zapisywanie zostało sprowadzone do uciążliwej czynności, którą każdy wolałby pominąć. Jednakże niektóre instytucje jak sądy, placówki medyczne czy firmy często decydują się na transkrypcję, aby dysponować pisemną dokumentacją spotkań. Dlatego właśnie w BTA świadczymy profesjonalne usługi transkrypcji, dzięki którym będziesz miał certfikowane zapisy swoich spotkań, a także nagrań audio i wideo.

Nasze usługi obejmują następujące dziedziny:

  • professional transcription servicesOgólne transkrypcje
  • Transkrypcje wywiadów
  • Transkrypcje biznesowe
  • Transkrypcje medyczne
  • Transkrypcje prawne

Precyzyjne i Profesjonalne Usługi Transkrypcji

Po przeczytaniu tej definicji może się wydawać, że transkrybowanie to proste zajęcie. Jednakże wymaga ono dokładności, profesjonalizmu, uwagi oraz umiejętności sprawnego pisania. Zwłaszcza, że idealnie wyraźne i pozbawione hałasów w tle przemówienia po prostu nie istnieją. Osoba dokonująca transkrypcji musi pozostać skoncentrowana na głównym mówcy, ignorując komentujących między sobą rozmówców w tle. Poza tym każdy ma inny sposób wypowiadania się. Niektórzy mają obcy akcent albo są przeziębieni podczas gdy innym zdarza się nawet niepoprawne wymawanie słów lub małe potknięcia w przemówieniu.

Profesjonalista dokonujący transkrypcji powienien być w stanie poradzić sobie z każdą napotkaną trudnością i zapisać powierzone mu nagrane wypowiedzi z zachowaniem precyzji i obiektywizmu. Ponadto musi wyróżniać się biegłością w pisaniu na maszynie lub komputerze. Mówca nie będzie robić przerwy w przemówieniu na potrzeby dokonania transkrypcji.

Mając to na względzie BTA dokłada wsz elkich starań by zatrudniać najlepiej wykwalifikowanych i profesjonalnych pracowników, którzy dokonają transkrypcji twoich nagrań w poczuciu najwyższej odpowiedzialności zawodowej.