Doradztwo kulturowe i językowe

Keep it like this, already transparent bisNa naszym świecie żyje ponad 7 miliardów ludzi zamieszkujących ponad 200 krajów. Każdy kraj jest inny, chociaż czasami można doszukać się podobieństw między tymi uprzemysłowionymi lub sąsiadującymi ze sobą, w przeciwieństwie do krajów Trzeciego Świata. Źródło konflintów między krajami często stanowi jeden różniący je element – kultura. W BTA opracowaliśmy rozwiązanie dla tych wszystkich zgadadkowych problemów. Organizujemy kursy z zakresu kultury dla międzynarodowych organizacji oraz dla klientów z sektorów zarówno publicznego jak i prywatnego.

Czym jest kultura i jak BTA pomaga w przekraczaniu barier kulturowych?

Kultura jest pojęciem szerokim, któremu można przypisać kilka znaczeń. Znaczenie to w dużej mierze zależy od przedstawicieli kultury, którzy dokonują jej charakterystyki. Kultura jest ideą stworzoną przez ludzi, która od wieków stanowi źródło konfliktów. Najbardziej rozpowszechniona definicja odnosi się do grupy, której przedstawiciele dzielą wspólne cechy takie jak język, tradycje i wierzenia. Często zakładamy, że jeden kraj ma jedną kulturę. Nic bardziej mylnego! W obrębie jednego kraju może występować więcej typów kultury nazywanych subkulturami. Subkultury odnoszą się do różnych wariantów kulturowych w ramach danego kręgu. Zróżnicowanie kulturowe stanowi dowód na różnorodność świata, co może stać się przyczyną problemów we wzajemnych relacjach. Konflikty na tle kulturowym wynikają z braku wzajemnego zrozumienia się ludzi, mimo że często posługują się oni wspólnym językiem.

W BTA organizujemy szkolenia z zakresu kulturowego dla wszelkiego rodzaju organizacji, aby umożliwić im sprostanie wymaganiom klientów docelowych z poszanowaniem dla ich kultury.

Czym jest język i jak wpływa na prowadzoną przez nas działalność gospodarczą?

Keep it like this, already transparentJęzyk również jest istotnym zagadnieniem, jeśli planujesz założenie firmy poza granicami swojego kraju ojczystego. Podobnie jak w przypadku kultury, języki również dzielą się na poszczególne podkategorie, czyli dialekty. Dialekt w dużej mierze podlega zasadom języka z którego się wywodzi. Niemniej jednak mogą wystąpić nieznaczne rozbieżności w zakresie słownictwa, poszczególnych wyrażeń, pisowni czy konstrukcji gramatycznych.

Profesjonalni i Wykwalifikowani Doradcy Językowi i Kulturowi

Mając powyższe na względzie, Birmingham Translation Agency i organizowane przez nas doradztwo w zakresie kulturowo-językowym jest w pełni zorientowane na osiągnięcie przez  ciebie sukcesu i spełnienie marzeń, bez generowania konfliktów kulturowych. Dzięki nam nauczysz się, jak stworzyć przyjazną atmosferę w swojej firmie i jak spokojnie radzić sobie ze swoimi klientami i innymi przedsiębiorcami. Zatrudnieni przez nas profesjonaliści będą śledzić twoje postępy od momentu postanowienia o założeniu biznesu aż po jego urzeczywistnienie. Na dalszych etapach nasi doradcy pozostaną w gotowości, aby służyć ci radą zawsze, kiedy bedzięsz tego potrzebować.