Tłumaczenia pisemne dla sektora prawnego

businessmentalkingUsługi tłumaczeniowe świadczone dla sektora prawnego są niezwykle istotne. Wszystkie dokumenty natury prawnej, takie jak chociażby ustawy czy kodeksy stanowią podstawę prawną, na której wznosi się otaczający nas świat. Wyobraź sobie, co mogłoby się wydarzyć, gdyby dokumenty zawierające przepisy zarówno ogólne jak i szczegółowe zostały przetłumaczone w niewłaściwy sposób. Konsekwencje byłyby niewyobrażalne.

Czym są dokumenty prawne i tłumaczenia prawne?

Pod pojęciem tłumaczenia prawne kryją się różnego rodzaju dokumenty takie jak:

akty urodzenia, akty ślubu, umowy ubezpieczeniowe, dokumenty imigracyjne, akty zgonu, certfikaty rzetelności, zeznania świadków, dokumenty procesowe, umowy powiernicze, statuty spółek, oświadczenia woli, depozyty.

W Birmingham Translation Agency (BTA) dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć potencjalnych błędów i nieścisłości, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na różne dziedziny związane z usługą tłumaczeń prawnych, takie jak opieka społeczna i medyczna, policja, sądy czy biznes. W tym celu zapraszamy do współpracy tylko najlepszych tłumaczy i lingwistów. Ich kwalifikacje, długoletnie doświadczenie i profesjonalizm pozwalają nam zapewnić naszych klientów, że świadczymy najlepsze usługi w Birmingham i na tereneie całej Anglii.

BTA jest członkiem grupy Absolute Interpreting and Translations Group, należąc jednocześnie do stowarzyszenia Association of Translation Companies oraz European Union of Associations of Translation Companies (EU ATC), które stoją na straży wysokiej jakości usług świadczonych przez nas dla klientów nie tylko z sektora prawnego lecz także biznesowego czy medycznego.

Akredytacje i wiarygodność naszych usług tłumaczeniowych

Przyznanie certyfikatu ISO9001:2008 oznacza, że oprócz spełniania wszystkich wymogów ustawowych, nieustannie dążymy do zwiększenia satysfakcji naszych klientów poprzez dostosywawanie naszych usług do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Jako członek grupy Absolute Interpreting and Translations Group posiadamy również akredytacje wielu innych poważanych instytucji, w tym:

  • ITI (Institute of Translations and Interpreting – Instytut Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych)
  • IoL (Institute of Linguists – Instytut Lingwistów)
  • NRPSI (National Register of Public Service Interpreters – Narodowy Rejestr Tłumaczy Ustnych dla Instytucji Publicznych)

Poufność Danych oraz Tłumaczenia Poświadczone

certified6Ponieważ poważnie podchodzimy do wszystkich świadczonych przez nas usług i jesteśmy w pełni świadomi roli, jaką odgrywa dyskrecja, wszystkie informacje i dokumenty nam powierzone są objętę całkowitą poufnością. Wynika to również z tego, iż BTA zostało zarejestrowane zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych osobowych – Data Protection Act 1998.

Opróćz standardowej pięczeci poświadczającej certyfikację (Seal of Certification) możemy również opatrzyć twój dokument certfikatem autentyczności (Certificate of Authenticity). Wystarczy, że powiadomisz nas o tej konieczności w chwili składania dokumentów.