Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne jest drugą, zaraz po tłumaczeniu symultanicznym, najbardziej rozpowszechnioną usługą tłumaczeniową. W przypadku tłumaczenia konsekutywnego, tłumacz zaczyna mówić po tym, jak mówca skończy swoją wypowiedź, a nie jak w przypadku tłumaczenia symultanicznego w trakcie. Wypowied jest zazwyczaj podzielona na fragmenty, aby ułatwić zadanie tłumaczowi, który siedzi lub stoi obok mówcy, słuchając i często robiąc notatki z przemówienia.

consecutive interpretingTłumaczenie konsekutywne jest głównie wykorzystywane na prywatnych spotkaniach typu face-to-face, takich jak wizyty lekarskie. Klient lub pacjent (czasami może to być posiedzenie grupowe) i specjalista siedzą razem, a tłumacz stanowi łącznik między nimi, umożliwiając wszystkim wzajemną komunikację.

Profesjonaliści tłumaczący konsekutywnie muszą, oprócz posiadania zestawu cech typowych dla każdego tłumacza ustnego, wyrózniać się doskonałą pamięcią, co umożliwia wygłoszenie mowy z zachowaniem większości szczegółów. Wysoko wykwalifikowani tłumacze mogą z łatwością odtworzyć w języku docelowym nawet do 10 minut przemówienia, nie pomijając szczegółów.

W Birmingham Translation Agency zapewniamy wykwalifikowanych i doświadczonych tłumaczy, którzy świadczą profesjonalne usługi z zakresu tłumaczenia konsekutywnego podczas spotkań lub wizyt różnej natury jak np. Wizyty lekarskie, spotkania biznesowe, rozmowy o pracę, przesłuchania w sądzie itp.